Tài khoản Mnet KR Hàn Quốc

Mua tài khoản Mnet KR Hàn Quốc đã xác minh, xem các ngôi sao Hàn Quốc stream trực tiếp qua internet.

Website :

 

Mnet is online streaming music provider in South Korea. Many Music awards are using their data to confirm popular singers, MV, Teams, albums and so on.

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền