Tài khoản HotdogTV KR Hàn Quốc

Mua tài khoản HotdogTV KR Hàn Quốc đã xác minh chính chủ, nạp HotdogTV Cash Points giá rẻ.
Khách 370.000 VNĐ
Thành viên 365 McCash
Mua

Website :

 

HotdogTV is a Korean live application, enjoy the premium quality of broadcasting. Here, you can watch famous BJ live, sex South Korea girl, webtoon and other programme.

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền