Tài khoản HotdogTV KR Hàn Quốc

Mua tài khoản HotdogTV KR Hàn Quốc đã xác minh chính chủ, nạp HotdogTV Cash Points giá rẻ.

Website :

 

HotdogTV is a Korean live application, enjoy the premium quality of broadcasting. Here, you can watch famous BJ live, sex South Korea girl, webtoon and other programme.

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền