Tài khoản game Cabal Hàn Quốc

Mua tài khoản chơi game Cabal 2 online KR Hàn Quốc
Khách 230.000 VNĐ
Thành viên 223 McCash
Mua
Khách 360.000 VNĐ
Thành viên 353 McCash
Mua
Khách 2.720.000 VNĐ
Thành viên 2.699 McCash
Mua
Khách 2.720.000 VNĐ
Thành viên 2.699 McCash
Mua

​Chú ý : 

  • Tài khoản chỉ sử dụng được trong 6 tháng và không thể xác minh lại
  • ipin Hàn Quốc hoặc số điện thoại Hàn Quốc đã được sử dụng để xác minh tài khoản này.
  • Không thể hoàn lại tiền sau khi nhận tài khoản game.
  • Loại tài khoản thuê 1 năm cần gia hạn hàng năm, tài khoản được lưu giữ số điện thoại, hỗ trợ xác minh lại trừ trường hợp tài khoản bị ban. Nếu quá thời gian gia hạn sẽ không thể gia hạn lại tài khoản bạn đã thuê trước đó.

- Tài khoản sẽ được bảo hành 1 tháng. Khi mua hàng, khách hàng có trách nhiệm lấy đủ thông tin về tài khoản, sau khi có đủ thông tin tài khoản và quá thời gian 1 tháng kể từ ngày mua tài khoản, MuaCash sẽ không hỗ trợ bất cứ điều gì thêm. 

- Tài khoản đủ điều kiện bảo hành khi không bị khóa bởi các lí do như không chơi game trong thời gian dài, theo quy định của nhà phát hành game, hoặc bị khóa do sử dụng hack cheat gian lận trong game hoặc để lộ thông tin về vùng miền, những nơi bị nhà phát hành cấm chơi game.