Tài khoản Gamania Beanfun TW

Dịch vụ hỗ trợ xác minh tài khoản game Gamania Beanfun Đài Loan giá rẻ.
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 311 McCash
Mua

Beanfun game là một trong những nhà phát hành game online lớn nhất tại Đài Loan. Có rất nhiều game được phát hànhbởi Beanfun như New MapleStory, Counter Striker Online 2, New Mabinogi, CrazyRacing, Elsword, Lineage và New Lineage. Sau khi xác minh tài khoản Beanfun bạn có thể chơi tất cả các game của Beanfun Đài Loan ngoại trừ trong giai đoạn close beta.

Sau khi kích hoạt thành công tài khoản Beanfun TW , bạn có thể chơi các game server Đài Loan như :

New Mabinogi (新瑪奇)

  • https://tw.beanfun.com/mabinogi/main.aspx

New MapleStory (新楓之谷)

  • https://tw.beanfun.com/maplestory/main.aspx

CrazyRacing (跑跑卡丁車)

  • https://tw.beanfun.com/kartrider/main.aspx

Counter Striker Online 2 (絕對武力2)

  • http://tw.beanfun.com/cso2/www/index.aspx

Lineage Enternal (天堂)

  • http://tw.beanfun.com/lineage/main.aspx

Lineage International Server (天堂國際服)

  • https://tw.beanfun.com/lineagenew/www/index.aspx

Elsword (艾爾之光)

  • http://tw.beanfun.com/ELSWORD/main/index.aspx