CrossFire CF QQ China

Nạp kim cương cho game CF Đột kích server QQ Trung Quốc, mua thẻ QQ Coins giá rẻ nhất
Khách 30.000 VNĐ
Thành viên 25 McCash
Mua
Khách 50.000 VNĐ
Thành viên 45 McCash
Mua
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 155 McCash
Mua
Khách 280.000 VNĐ
Thành viên 269 McCash
Mua
Khách 450.000 VNĐ
Thành viên 439 McCash
Mua
Khách 540.000 VNĐ
Thành viên 529 McCash
Mua

Website:

 

Cần xác minh danh tính qua chứng minh thư Trung Quốc cho tài khoản QQ, Wechat mới có thể nạp được tiền, thanh toán.

Bạn có sẵn tài khoản nhưng chưa xác minh danh tính được thì sử dụng dịch vụ xác minh hộ.

 

 

 

[Hướng dẫn] - Đăng ký tài khoản QQ và kích hoạt mới nhất

 

 

CrossFire 2.0 - Reveal Trailer [CG]!