Private Proxy Service IPV4 IPV6 Telegram

Gia hạn sử dụng dịch vụ Private Proxy Service IPV4 IPV6 đăng nhập tài khoản Telegram giá rẻ.
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 127 McCash
Mua
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 311 McCash
Mua
Khách 90.000 VNĐ
Thành viên 85 McCash
Mua
Khách 250.000 VNĐ
Thành viên 245 McCash
Mua

Private Proxy Service IPV4 Telegram Gia Hạn Theo Tháng

  • Dành riêng cho dịch vụ Telegram
  • Hỗ trợ đa kết nối http/s và socks5
  • Cấu trúc proxy IP:Port:Username:Password
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  • Bảo hành đổi trả 1-1 nếu bị lỗi trong 24h

 

Private Proxy Service IPV6 Telegram Gia Hạn Theo Tháng

  • Dành riêng cho dịch vụ Telegram
  • Hỗ trợ đa kết nối http/s và socks5
  • Cấu trúc proxy IP:Port:Username:Password
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  • Bảo hành đổi trả 1-1 nếu bị lỗi trong 24h

 

Telegram là ứng dụng nhắn tin tức thời dựa trên công nghệ điện toán đám mây và dịch vụ truyền giọng nói trên giao thức IP. Khách hàng có thể sử dụng Telegram trên Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS và GNU / Linux