Private Proxy Service IPV4 Telegram 1 tháng

Private Proxy Service IPV4 Telegram 1 tháng

Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 127 McCash
Mua

Mô tả

Private Proxy Service IPV4 Telegram Gia Hạn Theo Tháng

  • Dành riêng cho dịch vụ Telegram
  • Hỗ trợ đa kết nối http/s và socks5
  • Cấu trúc proxy IP:Port:Username:Password
  • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  • Bảo hành đổi trả 1-1 nếu bị lỗi trong 24h

Telegram là ứng dụng nhắn tin tức thời dựa trên công nghệ điện toán đám mây và dịch vụ truyền giọng nói trên giao thức IP. Khách hàng có thể sử dụng Telegram trên Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS và GNU / Linux