Phần mềm giảm ping NoPing Tunnel

Mua key bản quyền phần mềm giảm ping NoPing Tunnel
Khách 1.700.000 VNĐ
Thành viên 1.679 McCash
Mua
Khách 1.060.000 VNĐ
Thành viên 1.035 McCash
Mua
Khách 540.000 VNĐ
Thành viên 533 McCash
Mua
Khách 190.000 VNĐ
Thành viên 185 McCash
Mua
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 105 McCash
Mua

 

Đặc điểm nổi bật :

 •  More than 100 games supported
 •  More than 400 dedicated servers
 •  Smart Optimization
 •  Reduction up to 80% of latency
 •  Function Tibia SmartExit
 •  Advanced technical support 24h

Yêu cầu hệ thống : 

 • OS: Windows 7 (or latest)
 • Memory: 512 MB RAM
 • Storage: 60 MB
 • Internet: 500 KB/s

Cấu hình đề nghị 

 • OS: Windows 10
 • Memory: 2 GB RAM
 • Storage: 60 MB
 • Internet: 1 MB/s