Nintendo Wii U 3DS eShop US

Thẻ game Nintendo switch eshop card Wii Points 3DS Cash us na mỹ
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 505 McCash
Mua
Khách 210.000 VNĐ
Thành viên 207 McCash
Mua
Khách 1.220.000 VNĐ
Thành viên 1.209 McCash
Mua
Khách 880.000 VNĐ
Thành viên 865 McCash
Mua
Khách 510.000 VNĐ
Thành viên 495 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 255 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 135 McCash

Website:

Giá sản phẩm đã bao gồm phí kích hoạt.

Nintendo E-Shop US,  Nintendo 3DS eShop là loại thẻ Nintendo sử dụng trên hệ thống Wii U và Nintendo 3DS , để có thể nạp thẻ người chơi cần kết nối Internet để mua và nạp thẻ . Sau khi nạp tiền vào hệ thống, người dùng có thể truy cập vào eShop để mua một loạt các trò chơi, video . Các hạng mục download chỉ tương thích với Nintendo Wii U và 3DS Consoles.