Nintendo Wii U 3DS eShop US

Thẻ game Nintendo switch eshop card Wii Points 3DS Cash us na mỹ
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 509 McCash
Mua
Khách 220.000 VNĐ
Thành viên 211 McCash
Mua
Khách 1.240.000 VNĐ
Thành viên 1.225 McCash
Mua
Khách 880.000 VNĐ
Thành viên 863 McCash
Mua
Khách 510.000 VNĐ
Thành viên 499 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 253 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 145 McCash
Mua

Website:

Giá sản phẩm đã bao gồm phí kích hoạt.

Nintendo E-Shop US,  Nintendo 3DS eShop là loại thẻ Nintendo sử dụng trên hệ thống Wii U và Nintendo 3DS , để có thể nạp thẻ người chơi cần kết nối Internet để mua và nạp thẻ . Sau khi nạp tiền vào hệ thống, người dùng có thể truy cập vào eShop để mua một loạt các trò chơi, video . Các hạng mục download chỉ tương thích với Nintendo Wii U và 3DS Consoles.