Nintendo Wii U 3DS eShop US

Nintendo eShop $50 US

Siêu khuyến mãi

Khách: 1.250.000 VNĐ
Thành viên: 1.225 (Exp: 1.225) McCash (979 Exp)
Mua

Nintendo eShop $35 US

hot

Đang khuyến mãi

Khách: 880.000 VNĐ
Thành viên: 865 (Exp: 865) McCash (865 Exp)
Mua

Nintendo eShop $20 US

Đang khuyến mãi

Khách: 500.000 VNĐ
Thành viên: 493 (Exp: 493) McCash (493 Exp)
Mua

Nintendo eShop $10 US

Đang khuyến mãi

Khách: 250.000 VNĐ
Thành viên: 247 (Exp: 247) McCash (247 Exp)
Mua

Nintendo eShop $5 US

Số lượng có hạn - Khuyến mãi

Khách: 130.000 VNĐ
Thành viên: 125 (Exp: 125) McCash (125 Exp)
Mua
1/1

Website:

Giá sản phẩm đã bao gồm phí kích hoạt.

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

  • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
  • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email

 

 

  • Nintendo E-Shop US,  Nintendo 3DS eShop là loại thẻ Nintendo sử dụng trên hệ thống Wii U và Nintendo 3DS , để có thể nạp thẻ người chơi cần kết nối Internet để mua và nạp thẻ . Sau khi nạp tiền vào hệ thống, người dùng có thể truy cập vào eShop để mua một loạt các trò chơi, video . Các hạng mục download chỉ tương thích với Nintendo Wii U và 3DS Consoles.

 

 

Liên hệ