Nintendo Wii U 3DS eShop JP

Khách: 1.320.000 VNĐ
Thành viên: 1.299 (Exp: 1.299) McCash (799 Exp)
Mua
Khách: 800.000 VNĐ
Thành viên: 789 (Exp: 789) McCash (789 Exp)
Mua
Khách: 550.000 VNĐ
Thành viên: 529 (Exp: 529) McCash (529 Exp)
Mua
Khách: 270.000 VNĐ
Thành viên: 265 (Exp: 265) McCash (265 Exp)
Mua
1/1

Website:

Giá sản phẩm đã bao gồm phí kích hoạt.

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

  • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
  • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email

 

 
  • Nintendo E-Shop US,  Nintendo 3DS eShop là loại thẻ Nintendo sử dụng trên hệ thống Wii U và Nintendo 3DS , để có thể nạp thẻ người chơi cần kết nối Internet để mua và nạp thẻ . Sau khi nạp tiền vào hệ thống, người dùng có thể truy cập vào eShop để mua một loạt các trò chơi, video . Các hạng mục download chỉ tương thích với Nintendo Wii U và 3DS Consoles.

 

 

Liên hệ