Nintendo Wii U 3DS eShop JP

Khách: 1.360.000 VNĐ
Thành viên: 1.335 (Exp: 1.335) McCash (999 Exp)
Mua
Khách: 820.000 VNĐ
Thành viên: 807 (Exp: 807) McCash (807 Exp)
Mua
Khách: 560.000 VNĐ
Thành viên: 545 (Exp: 545) McCash (545 Exp)
Mua
Khách: 280.000 VNĐ
Thành viên: 275 (Exp: 275) McCash (275 Exp)
Mua
1/1

Website:

Giá sản phẩm đã bao gồm phí kích hoạt.

 

MUA SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO ?

  • Cách 1 :  Dành cho thành viên
Đăng ký tài khoản   >>   Nạp McCash   >>   Mua sản phẩm   >>   Nhận sản phẩm trong Lịch sử giao dịch
  • Cách 2 :  Dành cho khách (Không sử dụng tài khoản)
Click nút Mua   >>   Điền thông tin cá nhân   >>   Thanh toán thành công   >>   Nhận sản phẩm qua Email

 

 
  • Nintendo E-Shop US,  Nintendo 3DS eShop là loại thẻ Nintendo sử dụng trên hệ thống Wii U và Nintendo 3DS , để có thể nạp thẻ người chơi cần kết nối Internet để mua và nạp thẻ . Sau khi nạp tiền vào hệ thống, người dùng có thể truy cập vào eShop để mua một loạt các trò chơi, video . Các hạng mục download chỉ tương thích với Nintendo Wii U và 3DS Consoles.

 

 

Liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến