Nạp VIP Pumpkin Movie vCinema Trung Quốc

Dịch vụ nạp VIP tài khoản thành viên Pumpkin Movie, 南瓜电影 vCinema xem phim chất lượng cao ở Trung Quốc
Khách 40.000 VNĐ
Thành viên 37 McCash
Mua
Khách 100.000 VNĐ
Thành viên 97 McCash
Mua
Khách 190.000 VNĐ
Thành viên 185 McCash
Mua
Khách 360.000 VNĐ
Thành viên 351 McCash
Mua

Website: 

​Title: 南瓜电影
Publisher: 南瓜电影
Developer: 南瓜电影
Release Date: -
Language: Chinese
Region: China (CN)
Platform: Others

关于 南瓜电影直充

南瓜电影,只为“影视发烧友”而生,就要给你好看!为会员提供高清正版影视内容!南瓜电影是影视类垂直产品,通过智能推荐+编辑推荐,努力克服您的选片障碍。产品中有科幻、动作、冒险、灾难、等十二个品类的优秀电影期待您的鉴赏!


南瓜电影VIP会员适用于哪些客户端??

南瓜电影VIP会员适用于电视/电脑/手机/iPad端,同一账号可多终端使用,最多设备数限制4个。

Tư cách thành viên VIP của Pumpkin Movie áp dụng cho những khách hàng nào ??

Tư cách thành viên VIP của Pumpkin Movie được áp dụng cho TV / máy tính / điện thoại di động / iPad. Bạn có thể sử dụng cùng một tài khoản trên nhiều thiết bị đầu cuối và số lượng thiết bị tối đa được giới hạn ở 4 thiết bị.