Nạp VIP Pumpkin Movie vCinema 3 tháng

Nạp VIP Pumpkin Movie vCinema 3 tháng

Khách 170.000 VNĐ
Thành viên 167 McCash
Mua

Mô tả

Website: 

​Title: 南瓜电影
Publisher: 南瓜电影
Developer: 南瓜电影
Release Date: -
Language: Chinese
Region: China (CN)
Platform: Others

 

关于 南瓜电影直充

南瓜电影,只为“影视发烧友”而生,就要给你好看!为会员提供高清正版影视内容!南瓜电影是影视类垂直产品,通过智能推荐+编辑推荐,努力克服您的选片障碍。产品中有科幻、动作、冒险、灾难、等十二个品类的优秀电影期待您的鉴赏!


南瓜电影VIP会员适用于哪些客户端??

南瓜电影VIP会员适用于电视/电脑/手机/iPad端,同一账号可多终端使用,最多设备数限制4个。

Tư cách thành viên VIP của Pumpkin Movie áp dụng cho những khách hàng nào ??

Tư cách thành viên VIP của Pumpkin Movie được áp dụng cho TV / máy tính / điện thoại di động / iPad. Bạn có thể sử dụng cùng một tài khoản trên nhiều thiết bị đầu cuối và số lượng thiết bị tối đa được giới hạn ở 4 thiết bị.