Nạp vàng game gm99.com

Mua thẻ Mycard TW HK nạp vàng game trên gm99.com
Khách 3.950.000 VNĐ
Thành viên 3.925 McCash
Mua
Khách 2.390.000 VNĐ
Thành viên 2.369 McCash
Mua
Khách 1.630.000 VNĐ
Thành viên 1.613 McCash
Mua
Khách 1.220.000 VNĐ
Thành viên 1.199 McCash
Mua
Khách 830.000 VNĐ
Thành viên 817 McCash
Mua
Khách 620.000 VNĐ
Thành viên 609 McCash
Mua
Khách 420.000 VNĐ
Thành viên 411 McCash
Mua
Khách 380.000 VNĐ
Thành viên 371 McCash
Mua
Khách 340.000 VNĐ
Thành viên 331 McCash
Mua
Khách 300.000 VNĐ
Thành viên 293 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 251 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 127 McCash
Mua
Khách 80.000 VNĐ
Thành viên 77 McCash
Mua
Khách 50.000 VNĐ
Thành viên 45 McCash
Mua

Website :

Game có thể nạp tiền bằng thẻ Mycard TW HK, OpenBuck

 

nạp vàng game trên gm99.com

 

1. Vui lòng chọn máy chủ trò chơi và trò chơi, sau đó nhấn nút “Xác nhận thanh toán” để nhập số thẻ và mật khẩu trên trang mới.

2. Hệ thống MyCard thực hiện bảo trì hệ thống vào thứ Hai hàng tuần từ 8:00 đến 9:30. Trong thời gian này, người chơi cần sử dụng MyCard được lưu trữ giá trị nên lưu trữ giá trị sau thời gian bảo trì.