Nạp vàng game gm99.com

Mua thẻ Mycard TW HK nạp vàng game trên gm99.com
Khách 4.270.000 VNĐ
Thành viên 4.239 McCash
Mua
Khách 2.530.000 VNĐ
Thành viên 2.509 McCash
Mua
Khách 1.720.000 VNĐ
Thành viên 1.705 McCash
Mua
Khách 1.310.000 VNĐ
Thành viên 1.295 McCash
Mua
Khách 870.000 VNĐ
Thành viên 857 McCash
Mua
Khách 670.000 VNĐ
Thành viên 657 McCash
Mua
Khách 440.000 VNĐ
Thành viên 429 McCash
Mua
Khách 410.000 VNĐ
Thành viên 399 McCash
Mua
Khách 360.000 VNĐ
Thành viên 349 McCash
Mua
Khách 320.000 VNĐ
Thành viên 311 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 263 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 133 McCash
Mua
Khách 90.000 VNĐ
Thành viên 83 McCash
Mua
Khách 50.000 VNĐ
Thành viên 45 McCash
Mua

Website :

Game có thể nạp tiền bằng thẻ Mycard TW HK, OpenBuck

 

nạp vàng game trên gm99.com

 

1. Vui lòng chọn máy chủ trò chơi và trò chơi, sau đó nhấn nút “Xác nhận thanh toán” để nhập số thẻ và mật khẩu trên trang mới.

2. Hệ thống MyCard thực hiện bảo trì hệ thống vào thứ Hai hàng tuần từ 8:00 đến 9:30. Trong thời gian này, người chơi cần sử dụng MyCard được lưu trữ giá trị nên lưu trữ giá trị sau thời gian bảo trì.