Nạp vàng game gm99.com

Mua thẻ Mycard TW HK nạp vàng game trên gm99.com

Website :

Game có thể nạp tiền bằng thẻ Mycard TW HK, OpenBuck

 

nạp vàng game trên gm99.com

 

1. Vui lòng chọn máy chủ trò chơi và trò chơi, sau đó nhấn nút “Xác nhận thanh toán” để nhập số thẻ và mật khẩu trên trang mới.

2. Hệ thống MyCard thực hiện bảo trì hệ thống vào thứ Hai hàng tuần từ 8:00 đến 9:30. Trong thời gian này, người chơi cần sử dụng MyCard được lưu trữ giá trị nên lưu trữ giá trị sau thời gian bảo trì.