Nạp tiền vào tài khoản SDO SNDA Shanda

Dịch vụ nạp tiền vào tài khoản SDO SNDA Shanda giá rẻ
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 157 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 257 McCash
Mua
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 509 McCash
Mua
Khách 1.020.000 VNĐ
Thành viên 1.005 McCash
Mua
Khách 1.500.000 VNĐ
Thành viên 1.485 McCash
Mua
Khách 60.000 VNĐ
Thành viên 53 McCash
Mua
Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 143 McCash
Mua
Khách 240.000 VNĐ
Thành viên 233 McCash
Mua
Khách 470.000 VNĐ
Thành viên 459 McCash
Mua

Website:

How to top-up Shanda Credit:

  1. Please enter the Shanda Credit you wish to recharge.(1 CNY = 100 Shanda Credits)
  2. Enter your Shanda Login Account.
  3. Check out and select your payment method.
  4. Once payment made, the Shanda Coupon you purchased will be credited to your Shanda Account Instantly.

 

How to check Shanda Credit Balance?

  1. Visit the Shanda Webshop.
  2. Log in to your Shanda Account.
  3. Select Credit (点券), input verification code and then press check (查询).
  4. Your Shanda Credit Balance will be displayed.

 

Shanda Shanda Entertainment là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán qua các loại thẻ game trả trước với số lượng lớn các game được hỗ trợ. 

Kiểm tra số dư thẻ :  

  • Click vào đây ( thẻ Shanda đầu YC / YD, thẻ Shengfu đầu 801335 / 801336 )
  • Click vào đây ( thẻ Shanda đầu YC / YD, thẻ Shengfu đầu 801335 / 801336 / 801337 / 801338 )