Nạp 100 tệ vào tài khoản SDO SNDA Shanda

Nạp 100 tệ vào tài khoản SDO SNDA Shanda

Khách 470.000 VNĐ
Thành viên 459 McCash

Mô tả

Website:

How to top-up Shanda Credit:

  1. Please enter the Shanda Credit you wish to recharge.(1 CNY = 100 Shanda Credits)
  2. Enter your Shanda Login Account.
  3. Check out and select your payment method.
  4. Once payment made, the Shanda Coupon you purchased will be credited to your Shanda Account Instantly.

 

How to check Shanda Credit Balance?

  1. Visit the Shanda Webshop.
  2. Log in to your Shanda Account.
  3. Select Credit (点券), input verification code and then press check (查询).
  4. Your Shanda Credit Balance will be displayed.

 

 Shanda Shanda Entertainment là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán qua các loại thẻ game trả trước với số lượng lớn các game được hỗ trợ. 

Kiểm tra số dư thẻ :  

  • Click vào đây ( thẻ Shanda đầu YC / YD, thẻ Shengfu đầu 801335 / 801336 )
  • Click vào đây ( thẻ Shanda đầu YC / YD, thẻ Shengfu đầu 801335 / 801336 / 801337 / 801338 )