Nạp tiền tài khoản ví NetEase 163.com CN

Dịch vụ nạp tiền vào tài khoản ví Wang Yi NetEase 163.com Trung Quốc giá rẻ.
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 153 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 255 McCash
Mua
Khách 510.000 VNĐ
Thành viên 499 McCash
Mua
Khách 380.000 VNĐ
Thành viên 373 McCash
Mua
Khách 70.000 VNĐ
Thành viên 67 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 137 McCash
Mua
Khách 230.000 VNĐ
Thành viên 227 McCash
Mua
Khách 460.000 VNĐ
Thành viên 449 McCash
Mua

Website:

Lưu ý:

  • Điểm chỉ có thể sử dụng trên các sản phẩm được phát hành bởi NetEase, ngoại trừ các trò chơi di động và trò chơi Battle.net (World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Storm Hero).
  • Vui lòng điền đầy đủ tài khoản có @163.com, nếu bạn không điền vào hậu tố tài khoản, thì tài khoản nạp tiền mặc định có hậu tố @163.com. Nếu tài khoản sai được nạp, người mua phải chịu trách nhiệm
  • Vui lòng kiểm tra cẩn thận trước đặt đơn hàng, đơn hàng đã nạp không thể hoàn trả lại.

 

2 loại points hỗ trợ nạp cho các game :

Game Points (Universal Points) 
Sử dụng cho các game và dịch vụ gia tăng khác do NetEase cung cấp, bao gồm: Fantasy Westward Journey PC Edition, New Chinese Westward Journey 2, Chinese Westward Journey 2 Free Edition, Tian Xia 3, New Chinese Ghost Story, Zhen Mo, Xi Chu Bawang, Tianyu, Datang Wushuang Zero, New Dahua Westward Journey 3, Wuhun 2, Xin Feifei, Legend of the Elves, City Dating, VIP mailboxes và các sản phẩm khác.


Point Card Transaction (Consignment Points) 
Sử dụng để giao dịch tiền ảo trong game, các game PC được hỗ trợ gồm Fantasy Westward Journey, New Chinese Westward Journey 2, Tianxia 3, New Chinese Westward Journey 3 Classic Edition (Bản miễn phí không sử dụng được Consignment Points), Xichu Overlord, and Xin Feifei.

 

Cách nạp tiền vào tài khoản ví NetEase:

  1. Nhập số tiền bạn cần nạp vào ví NetEase.
  2. Sau khi thanh toán thành công, điểm sẽ được thêm vào tài khoản ví NetEase của bạn.
  3. Bạn có thể xem số dư đã nạp tại : https://pay.163.com
  4. Nhấp vào My Account Tài khoản của tôi, để kiểm tra số dư tài khoản ví Netease.