Nạp 1000 points tài khoản ví NetEase 163.com

Nạp 1000 points tài khoản ví NetEase 163.com

Khách 460.000 VNĐ
Thành viên 449 McCash
Mua

Mô tả

Website:

Lưu ý:

  • Điểm chỉ có thể sử dụng trên các sản phẩm được phát hành bởi NetEase, ngoại trừ các trò chơi di động và trò chơi Battle.net (World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Storm Hero).
  • Vui lòng điền đầy đủ tài khoản, nếu bạn không điền vào hậu tố tài khoản, thì tài khoản nạp tiền mặc định có hậu tố @163.com. Nếu tài khoản sai được nạp, người mua phải chịu trách nhiệm
  • Vui lòng kiểm tra cẩn thận trước đặt đơn hàng, đơn hàng đã nạp không thể hoàn trả lại.

 

Về điểm chung của NetEase:
Universal Points được sử dụng với nhiều dịch vụ và game khác nhau do NetEase cung cấp, bao gồm: Fantasy Westward Journey PC Edition, New Westward Journey 2, Free Edition Westward Journey 2 Oracle, Datang Wushuang Zero, New Journey to the West 3, Wuhun 2, Xinfeifei, Legend of Elves, Same City Dating, VIP Mailbox và các sản phẩm khác.

 

Cách nạp tiền vào tài khoản ví NetEase:

  1. Nhập số tiền bạn cần nạp vào ví NetEase.
  2. Sau khi thanh toán thành công, điểm sẽ được thêm vào tài khoản ví NetEase của bạn.

Bạn có thể xem số dư đã nạp tại : https://pay.163.com
Nhấp vào My Account Tài khoản của tôi, để kiểm tra số dư tài khoản ví Netease.