Nạp tiền tài khoản Kingsoft XOYO Trung Quốc

Dịch vụ nạp tiền vào tài khoản ví Kingsoft Jinshan XOYO 金山一卡通 Trung Quốc
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 157 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 257 McCash
Mua
Khách 520.000 VNĐ
Thành viên 509 McCash
Mua
Khách 230.000 VNĐ
Thành viên 225 McCash
Mua

Website:

​Tên game : 

  • (剑侠世界系列)= Swordsman World Series = Kiếm Khách (JXSJ)

  • (反恐行动)= Mission Against Terror MAT 

  • (剑侠情缘网络版(免费区)= Swordsman Love Online (Free Zone) = Võ Lâm Truyền Kì (khu vực chơi tự do)

  • (剑侠情缘网络版(收费区)= Swordsman Love Online (Charge Area) = Võ Lâm Truyền Kì (khu vực chơi thu phí)

  • (剑侠情缘网络版2(免费区服)Swordsman Love Online 2 (Free zone ) = Võ Lâm Truyền Kì (khu vực chơi tự do)

  • (剑侠情缘网络版2)= Swordsman Love Online 2 (Charge Area) = Võ Lâm Truyền Kì 2 (JX2) (khu vực chơi thu phí)

  • (剑侠情缘网络版叁)= Swordsman Love Online 3 (Charge Area) = Võ Lâm Truyền Kì 3 (JX3) (khu vực chơi thu phí)

 

Để đảm bảo quá trình nạp tiền diễn ra suôn sẻ, vui lòng thoát game trước khi nạp tiền vào tài khoản Kingsoft. Vui lòng đợi 10 phút sau khi đơn hàng thành công để kiểm tra lại số dư tài khoản của bạn.

使用游戏:金山旗下游戏(剑网3、剑网2、剑侠2外传、剑侠世界、剑网1、反恐行动、封神榜、春秋Q传)