Heroines Fantasy iOS

Mua thẻ iTunes gift card nạp Diamonds trong game Heroines Fantasy trên các thiết bị iOS
Khách 2.500.000 VNĐ
Thành viên 2.483 McCash
Mua
Khách 1.290.000 VNĐ
Thành viên 1.269 McCash
Mua
Khách 660.000 VNĐ
Thành viên 645 McCash
Mua
Khách 410.000 VNĐ
Thành viên 399 McCash
Mua
Khách 270.000 VNĐ
Thành viên 265 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 135 McCash
Mua
Khách 90.000 VNĐ
Thành viên 83 McCash
Mua
Khách 60.000 VNĐ
Thành viên 55 McCash
Mua

Website : 

- Khi thanh toán mua game ứng dụng AppStore thì hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập lại câu hỏi bảo mật, nếu bạn quên hoặc không nhớ câu hỏi bảo mật thì hãy bật xác minh 2 bước đăng nhập tài khoản AppleID lên , hệ thống sẽ bỏ qua câu hỏi bảo mật cho bạn.

​- Khi đăng kí tài khoản AppleID hoặc đổi vùng quốc gia qua Hoa Kì, các bạn cố gắng tìm lựa một số địa chỉ ở Bang California viết tắt CA, hoặc Virginia (VA) hoặc Uta hoặc sẽ miễn thuế.

- ​iTunes Gift Card US chỉ sử dụng cho tài khoản AppleID đăng kí khu vực US Mỹ. Hiện tại Apple đã thắt chặt hơn trong việc đổi quốc gia sang US, cách giải quyết hiện tại đó là sử dụng phần mềm FakeIP trên máy tính và đăng kí tài khoản mới ở khu vực US luôn.

 

We are exciting to publish a new game version [Heroines Fantasy] today. It is a traditional card game with bright interface and ever greatest game feelings. 

[Heroines Fantasy] is a cartoon-style, fantasy online card game, running on Mobile phone platforms. Players set their decks with massive various kinds of cards, and plus skills setup to confront those powerful rivals. Current cards in the game are four races, and we will release a new one called Demon in later this year. Apart from those special characteristics of cards that base on different races, cards also have their own skill development, talents, and advantages. Massive game event systems are waiting for you to discover.

In-App Purchases : 

  • 60 Diamonds có giá $0.99
  • Month Card có giá $5.99
  • 8500 Diamonds có giá $99.99
  • 320 Diamonds có giá $4.99
  • 1100 Diamonds có giá $15.99
  • 650 Diamonds có giá $9.99
  • 3000 Diamonds có giá $39.99
  • 2200 Diamonds có giá $30.99
  • 6000 Diamonds có giá $79.99