Clash of Clans COC Android

Làm thế nào để nạp gems kim cương game COC Clash of Clans trên Android bằng thẻ Google Play Gift Card US

Website:

Thẻ chỉ sử dụng cho tài khoản Google Wallet khu vực US Mỹ

 

Tỉ lệ quy đổi Gems Clash of Clans COC Android

Clash of Clans - Android Release Trailer!