Thẻ Google Play Gift Card US 50 USD

Thẻ Google Play Gift Card US 50 USD

Khách 1.430.000 VNĐ
Thành viên 1.415 McCash
Mua

Mô tả

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI MUA THẺ

  • Sản phẩm này chỉ áp dụng cho cửa hàng Google Play ở Hoa Kỳ ngôn ngữ tiếng Anh với địa chỉ IP Hoa Kỳ và tiền tệ của sản phẩm là Đô la Mỹ ($). Thẻ KHÔNG thể đổi được đối với các tài khoản Google Play đăng kí ở các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ (không cho phép sử dụng VPN)
  • Việc vi phạm điều khoản dịch vụ của Google Play Gift Card sẽ dẫn đến việc CODE DEACTIVATION mà không cần báo trước. Vui lòng đảm bảo địa chỉ người dùng, địa chỉ IP và cài đặt tài khoản phù hợp.
  • Google sẽ nhắc thông báo lỗi cho người dùng nếu việc đổi mã được thực hiện bên ngoài khu vực Hoa Kỳ, người dùng không thể mua bất kỳ vật phẩm nào trong trò chơi ngay cả khi việc đổi quà thành công nếu việc đăng ký tài khoản trò chơi được thực hiện bên ngoài khu vực Hoa Kỳ.