Gaming Gear - Máy Tính

PC MC BUSINESS PRO HN01 (I5 11400/H510/8GB RAM/240GB SSD)
10.999.000 (Tiết kiệm: 13%)
9.599.000đ9.599 McCash
PC MC BUSINESS PRO HN01 (I5 11400/H510/8GB RAM/240GB SSD)
Giá: 9.599.000 đ
Tiết kiệm: 13% (~1.400.000đ)
Giá thị trường: 10.999.000đ
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC QUÀ TẶNG & ƯU ĐÃI SAU :
(GIẢM 400.000 VNĐ KHÔNG LẤY QUÀ)
+ Bàn phím Kenoo 9100K trị giá 169.000đ
+ Chuột Kenoo 3900M trị giá 139.000đ
+ Bàn di chuột công thức văn phòng trị giá 39.000đ
+ USB Wireless N150Mbps trị giá 99.000đ
+ Tai Nghe USB&3.5 trị giá 299.000đ
PC MC BUSINESS P13 (I3 10105/H510/8GB RAM/240GB SSD)
8.999.000 (Tiết kiệm: 13%)
7.799.000đ7.799 McCash
PC MC BUSINESS P13 (I3 10105/H510/8GB RAM/240GB SSD)
Giá: 7.799.000 đ
Tiết kiệm: 13% (~1.200.000đ)
Giá thị trường: 8.999.000đ
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC QUÀ TẶNG & ƯU ĐÃI SAU :
(GIẢM 400.000 VNĐ KHÔNG LẤY QUÀ)
+ Bàn phím Kenoo 9100K trị giá 169.000đ
+ Chuột Kenoo 3900M trị giá 139.000đ
+ Bàn di chuột công thức văn phòng trị giá 39.000đ
+ USB Wireless N150Mbps trị giá 99.000đ
+ Tai Nghe USB&3.5 trị giá 299.000đ
PC MC BUSINESS P09 (I5 10400/H510/8GB RAM/240GB SSD)
10.399.000 (Tiết kiệm: 12%)
9.199.000đ9.199 McCash
PC MC BUSINESS P09 (I5 10400/H510/8GB RAM/240GB SSD)
Giá: 9.199.000 đ
Tiết kiệm: 12% (~1.200.000đ)
Giá thị trường: 10.399.000đ
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC QUÀ TẶNG & ƯU ĐÃI SAU :
(GIẢM 400.000 VNĐ KHÔNG LẤY QUÀ)
+ Bàn phím Kenoo 9100K trị giá 169.000đ
+ Chuột Kenoo 3900M trị giá 139.000đ
+ Bàn di chuột công thức văn phòng trị giá 39.000đ
+ USB Wireless N150Mbps trị giá 99.000đ
+ Tai Nghe USB&3.5 trị giá 299.000đ
PC MC BUSINESS P15 (I3 10105/H510/8GB RAM/120GB SSD)
8.999.000 (Tiết kiệm: 16%)
7.599.000đ7.599 McCash
PC MC BUSINESS P15 (I3 10105/H510/8GB RAM/120GB SSD)
Giá: 7.599.000 đ
Tiết kiệm: 16% (~1.400.000đ)
Giá thị trường: 8.999.000đ
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC QUÀ TẶNG & ƯU ĐÃI SAU :
(GIẢM 400.000 VNĐ KHÔNG LẤY QUÀ)
+ Bàn phím Kenoo 9100K trị giá 169.000đ
+ Chuột Kenoo 3900M trị giá 139.000đ
+ Bàn di chuột công thức văn phòng trị giá 39.000đ
+ USB Wireless N150Mbps trị giá 99.000đ
+ Tai Nghe USB&3.5 trị giá 299.000đ
PC MC BUSINESS H07 (G6405/H510/8GB RAM/120GB SSD)
7.599.000 (Tiết kiệm: 20%)
6.099.000đ6.099 McCash
PC MC BUSINESS H07 (G6405/H510/8GB RAM/120GB SSD)
Giá: 6.099.000 đ
Tiết kiệm: 20% (~1.500.000đ)
Giá thị trường: 7.599.000đ
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC QUÀ TẶNG & ƯU ĐÃI SAU :
(GIẢM 400.000 VNĐ KHÔNG LẤY QUÀ)
+ Bàn phím Kenoo 9100K trị giá 169.000đ
+ Chuột Kenoo 3900M trị giá 139.000đ
+ Bàn di chuột công thức văn phòng trị giá 39.000đ
+ USB Wireless N150Mbps trị giá 99.000đ
+ Tai Nghe USB&3.5 trị giá 299.000đ
PC MC BUSINESS H08 cấu hình cao G6405/H510/8GB RAM/240GB SSD
7.999.000 (Tiết kiệm: 20%)
6.399.000đ6.399 McCash
PC MC BUSINESS H08 (G6405/H510/8GB RAM/240GB SSD)
Giá: 6.399.000 đ
Tiết kiệm: 20% (~1.600.000đ)
Giá thị trường: 7.999.000đ
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC QUÀ TẶNG & ƯU ĐÃI SAU :
(GIẢM 400.000 VNĐ KHÔNG LẤY QUÀ)
+ Bàn phím Kenoo 9100K trị giá 169.000đ
+ Chuột Kenoo 3900M trị giá 139.000đ
+ Bàn di chuột công thức văn phòng trị giá 39.000đ
+ USB Wireless N150Mbps trị giá 99.000đ
+ Tai Nghe USB&3.5 trị giá 299.000đ
PC MC BUSINESS H10 cấu hình cao G6405/H510/4GB RAM/120GB SSD
6.999.000 (Tiết kiệm: 20%)
5.599.000đ5.599 McCash
PC MC BUSINESS H10 (G6405/H510/4GB RAM/120GB SSD)
Giá: 5.599.000 đ
Tiết kiệm: 20% (~1.400.000đ)
Giá thị trường: 6.999.000đ
Bảo hành: 36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC QUÀ TẶNG & ƯU ĐÃI SAU :
(GIẢM 400.000 VNĐ KHÔNG LẤY QUÀ)
+ Bàn phím Kenoo 9100K trị giá 169.000đ
+ Chuột Kenoo 3900M trị giá 139.000đ
+ Bàn di chuột công thức văn phòng trị giá 39.000đ
+ USB Wireless N150Mbps trị giá 99.000đ
+ Tai Nghe USB&3.5 trị giá 299.000đ