Đại tướng youzu.com CN

Mua thẻ Shengfu Shanda nạp tiền vàng youzu.com CN game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com

Website:

Tỉ lệ quy đổi thẻ vào game :   1 : 8,7

​​Để nạp tiền mệnh giá khác:  Click vào đây

 

Hướng dẫn nạp vàng game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com

  • Truy cập :  https://passport.youzu.com/paymentV2
  • Lựa chọn phương thức thanh toán  :  游戏点卡充值 => Chọn loại thẻ nạp là thẻ Shengfu hoặc thẻ Shanda 盛大卡 , thẻ junwang j-card CN 骏网一卡通 cũng có thể nạp cho game này.

1. Đối với thẻ junwang j-card CN 骏网一卡通 sẽ nạp như sau :

 

Hướng dẫn nạp vàng game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com 1

 

2. Đối với thẻ Shengfu Shanda 盛大卡 sẽ nạp như sau : 

 

Hướng dẫn nạp vàng game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com 2

 

3. Hệ thống chuyển sang trang thanh toán

Thẻ bên tab trái là thẻ shanda còn tab bên phải là thẻ Shengfu, 2 thẻ này đều có ở MuaCash

 

 

4. Xuất hiện thông báo nạp tiền thành công

 

Chúc các bạn thành công !