Đại tướng d.youzu.com CN

Nạp tiền mua vàng youzu.com CN game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc chơi trên trình duyệt web PC.
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 107 McCash
Mua
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 157 McCash
Mua
Khách 260.000 VNĐ
Thành viên 257 McCash
Mua
Khách 510.000 VNĐ
Thành viên 503 McCash
Mua
Khách 1.020.000 VNĐ
Thành viên 995 McCash
Mua
Khách 1.490.000 VNĐ
Thành viên 1.473 McCash
Mua
Khách 2.430.000 VNĐ
Thành viên 2.409 McCash
Mua

Hướng dẫn nạp vàng game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com

  • Truy cập :  https://passport.youzu.com/paymentV2
  • Lựa chọn phương thức thanh toán  :  游戏点卡充值 => Chọn loại thẻ nạp là thẻ Shengfu hoặc thẻ Shanda 盛大卡 , thẻ junwang j-card CN 骏网一卡通 cũng có thể nạp cho game này.

1. Đối với thẻ junwang j-card CN 骏网一卡通 sẽ nạp như sau :

 

Hướng dẫn nạp vàng game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com 1

 

2. Đối với thẻ Shengfu Shanda 盛大卡 sẽ nạp như sau : 

 

Hướng dẫn nạp vàng game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com 2

 

3. Hệ thống chuyển sang trang thanh toán

Thẻ bên tab trái là thẻ shanda còn tab bên phải là thẻ Shengfu, 2 thẻ này đều có ở MuaCash

 

 

4. Xuất hiện thông báo nạp tiền thành công

 

Chúc các bạn thành công !