Đại tướng youzu.com CN

Mua thẻ Shengfu Shanda nạp tiền vàng youzu.com CN game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com
Khách 50.000 VNĐ
Thành viên 43 McCash
Khách 120.000 VNĐ
Thành viên 117 McCash

Website:

Tỉ lệ quy đổi thẻ vào game :   1 : 8,7

​​Để nạp tiền mệnh giá khác:  Click vào đây

 

Hướng dẫn nạp vàng game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com

  • Truy cập :  https://passport.youzu.com/paymentV2
  • Lựa chọn phương thức thanh toán  :  游戏点卡充值 => Chọn loại thẻ nạp là thẻ Shengfu hoặc thẻ Shanda 盛大卡 , thẻ junwang j-card CN 骏网一卡通 cũng có thể nạp cho game này.

1. Đối với thẻ junwang j-card CN 骏网一卡通 sẽ nạp như sau :

 

Hướng dẫn nạp vàng game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com 1

 

2. Đối với thẻ Shengfu Shanda 盛大卡 sẽ nạp như sau : 

 

Hướng dẫn nạp vàng game đại tướng Vũ Đế Trung Quốc d.youzu.com 2

 

3. Hệ thống chuyển sang trang thanh toán

Thẻ bên tab trái là thẻ shanda còn tab bên phải là thẻ Shengfu, 2 thẻ này đều có ở MuaCash

 

 

4. Xuất hiện thông báo nạp tiền thành công

 

Chúc các bạn thành công !