World of Tanks Wargaming ASIA

Mua Gold vàng , tanks xe tăng , tài khoản premium game World of Tanks WOT Wargaming.net server ASIA

Website : 

 

Chú ý : 

  • ​Để sử dụng thẻ Karma Koin các bạn cần chọn khu vực cư trú là US ( Hoa Kì - Mỹ ) 
  • Bạn chỉ có thể chọn quốc gia của mình một lần duy nhất. Sau đó, tính năng này sẽ không khả dụng trong mục Quản lý Tài khoản nữa.

World of Tanks là một trò chơi trực tuyến được phát hành bởi hãng Wargaming. Trò chơi xoay quanh những phương tiện chiến đấu bọc thép trong những năm của thế kỉ 20. Mỗi người chơi có thể điều khiển một loại phương tiện, có thể là tăng hạng nhẹ, hạng trung, hạng nặng, pháo chống tăng, pháo tự hành