Nạp WCoins C9 Webzen

Mua thẻ nạp WCoins game C9 Continent of the ninth Global server Webzen

Wcoin là tiền ảo được sử dụng để mua đồ trong game Rappelz, Flyff, MU Online và C9.

Redzen là tiền ảo được sử dụng để mua vật phẩm trong MU Legend.

Gem là tiền ảo được sử dụng để mua đồ trong game MU Ignition.

 

C9 (Continent of the Ninth Seal) Gameplay Trailer HD (Global)