VPS MacOS

Gia hạn thời gian sử dụng thuê bao VPS MacOS Bandwith Ulimited giá rẻ.
Khách 630.000 VNĐ
Thành viên 615 McCash
Khách 860.000 VNĐ
Thành viên 847 McCash
Khách 1.210.000 VNĐ
Thành viên 1.195 McCash

VPS MacOS

 • Hệ điều hành MacOS
 • Tốc độ nhanh
 • Băng thông không giới hạn
 • Location: Germany, US, Canada
 • Hệ thống DDOS bảo mật

VPS 2-2-50

 • CPU 2 core
 • Memory 2 GB
 • Disk SSD 50 GB NVMe
 • Bandwith Ulimited
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành MacOS

 

VPS 2-4-80

 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • Disk SSD 80 GB NVMe
 • Bandwith Ulimited
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành MacOS
   

VPS 4-6-150

 • CPU 4 core
 • Memory 6 GB
 • Disk SSD 150 GB NVMe
 • Bandwith Ulimited
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành MacOS

 

VPS 4-8-200

 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • Disk SSD 200 GB NVMe
 • Bandwith Ulimited
 • IPV4 public
 • Hệ điều hành MacOS