Vip.com Card 唯品卡 CN

Mua mã thẻ nạp tiền vào tài khoản trên trang web Vip.com Card 唯品卡 CN giá rẻ.
Khách 420.000 VNĐ
Thành viên 413 McCash
Mua

Website :

 

使用说明:

  1. 登录唯品会网站www.vip.com,点击用户名,进入“我的唯品会”页面 ;
  2. 在左侧“我的资产”里,点击“卡券管理”;
  3. 在【卡券激活】中,点击【优惠券】选择【唯品卡】,在【卡券激活码】处输入密码,点击【激活】;
  4. 选择任意合适的商品,点击【立即结算】;
  5. 填写送货信息,选择支付方式【唯品卡支付】。

有效期:至激活之日起三年内有效