Trend Micro Security

Mua bản quyền sử dụng phần mềm bảo mật của hãng Trend Micro Security

Hoạt động trên mọi thiết bị

 • Personal Computer Desktop
 • Laptop
 • Máy tính bảng
 • Smart Phone
 • Tương thích mọi thiết bị và trình duyệt mới

Kiểm soát trẻ em

 • Giới hạn trang web và giờ truy cập thiết bị của trẻ em
 • Theo dõi hoạt động trực tuyến
 • Chặn hình ảnh không phù hợp.

Kiểm tra độ bảo mật thiết bị

 • Kiểm tra bảo mật cho mạng xã hội
 • An toàn khi giao dịch trực tuyến
 • Bảo vệ thiết bị bị mất
 • Tối ưu hóa hệ thống