Trend Micro Security

Mua bản quyền sử dụng phần mềm bảo mật của hãng Trend Micro Security
Khách 190.000 VNĐ
Thành viên 185 McCash
Mua
Khách 310.000 VNĐ
Thành viên 303 McCash
Mua

Hoạt động trên mọi thiết bị

 • Personal Computer Desktop
 • Laptop
 • Máy tính bảng
 • Smart Phone
 • Tương thích mọi thiết bị và trình duyệt mới

Kiểm soát trẻ em

 • Giới hạn trang web và giờ truy cập thiết bị của trẻ em
 • Theo dõi hoạt động trực tuyến
 • Chặn hình ảnh không phù hợp.

Kiểm tra độ bảo mật thiết bị

 • Kiểm tra bảo mật cho mạng xã hội
 • An toàn khi giao dịch trực tuyến
 • Bảo vệ thiết bị bị mất
 • Tối ưu hóa hệ thống