Tỉ lệ quy đổi McCash

Dựa theo mức phí đổi thẻ trừ đi của từng loại để quy ra số McCash còn nhận được vào tài khoản MuaCash.

Tỉ lệ mức phí đổi thẻ cào điện thoại, thẻ game có thể thay đổi theo thời gian mà bảng này chưa kịp cập nhật. Mức phí xử lí thẻ cào trong mục nạp McCash bằng thẻ cào là chính xác và cập nhật mới nhất.

 

SỐ LƯỢNG MCCASH NHẬN ĐƯỢC SAU KHI TRỪ PHÍ XỬ LÍ THẺ CÀO

 

Mệnh giá Viettel Vinaphone MobiFone FPT Gate Zing Garena
  - Phí 30% - Phí 30% - Phí 32% - Phí 30% - Phí 30% - Phí 30%
10,000 7 7 6.8 7 7 -
20,000 14 14 13.6 14 14 14
30,000 21 21 20.4 21 21 -
50,000 35 35 34 35 35 35
100,000 70 70 68 70 70 70
200,000 140 140 136 140 140 140
300,000 210 210 204 210 210 -
500,000 350 350 340 350 350 350
1,000,000 700 - - 700 700 -
2,000,000 - - - 1400 - -