Hướng dẫn cách xóa dữ liệu khách hàng trên Website

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu khách hàng muốn ngừng sử dụng dịch vụ và xóa dữ liệu (tài khoản, mọi thông tin liên quan) trên website của MuaCash.com

Vui lòng thực hiện theo các bước sau đây :

  • 1. Hãy chắc chắn bạn muốn xóa hoàn toàn dữ liệu, việc này sẽ dẫn đến việc bạn không thể sử dụng, tra cứu lại lịch sử giao dịch.
  • 2. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Email : [email protected]

Yêu cầu khai báo các thông tin về tài khoản của bạn : Email, Số điện thoại, 1 mã đơn hàng bạn đã từng mua hàng, nạp tiền trước đây.

  • 3. Sau khi nhận được yêu cầu chúng tôi sẽ gửi Mã xác nhận việc xóa tài khoản đến Email / Số điện thoại đăng ký của bạn.
  • 4. Gửi lại mã xác nhận qua email của chúng tôi.
  • 5. Quá trình xóa sẽ bắt đầu sau 24h kể từ lúc xác nhận thành công.
  • 6. Hoàn tất việc xóa tài khoản.

Cách khác nếu bạn chỉ muốn thay đổi thông tin :

Truy cập link thông tin tài khoản khách hàng và thay đổi sang thông tin mới : https://muacash.com/tai-khoan.html