Hỗ trợ về tài khoản

  • Đăng ký tài khoản

Xin lưu ý một số chi tiết quan trọng khi đăng ký tài khoản thành viên

- Các thông tin nên  điền chính xác với thực tế, không đăng ký các thông tin ảo, không có thật

- Để đảm bảo an ninh, an toàn cho tài khoản của mình ( không bị mất tài khoản )

Mật khẩu bao gồm ít nhất 8 chữ cái và số, nên sử dụng các ký tự đặc biệt như : @ . ! , $ ....

Cần phải ghi nhớ Câu hỏi bí mật và các thông tin đăng ký trong trường hợp bị mất tài khoản.

- Cần phải kích hoạt tài khoản ( Link kích hoạt gửi vào email đăng ký ) mới đăng nhập được. Nếu bạn không nhận được link kích hoạt

xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

 

 

  • Bạn không nhận được thư kích hoạt tài khoản ?

Xin vui lòng Click vào đây để nhận lại thư kích hoạt.

  • Mật khẩu thanh toán là gì ?

Là mật khẩu khi tài khoản của bạn có số dư McCash và bạn muốn thanh toán Online trên website.

Mật khẩu này đặc biệt quan trọng bạn cần ghi nhớ và giúp bạn an toàn hơn khi giao dịch.

  • Quên mật khẩu

Khi bạn quên mật khẩu, hãy nhấn vào nút Quên Mật Khẩu. Chúng tôi sẽ gửi link vào email đăng ký của bạn.

Các bạn Click vào Link thay đổi mật khẩu và Trả lời câu hỏi bí mật, mật khẩu sẽ được thay đổi lại.

Để xem thông tin chi tiết về tài khoản của mình, bạn nhấn vào menu Tài Khoản trên menu ngang của website

  • Số dư

Tài khoản có 3 số dư quan trọng :

Số dư McCash : số McCash của bạn hiện tại

Point : Điểm thưởng được cộng khi mua hàng Online, sau này có thể quy đổi ra McCash nếu đủ điều kiện.

  • Lịch sử giao dịch

Các giao dịch bạn từng thực hiện trên website. Click vào Mã đơn hàng để xem chi tiết thông tin về giao dịch đó.