Hướng dẫn tạo tài khoản Razer Gold

Truy cập link đăng ký  :  https://razerid.razer.com/new

Nhập tên ID, email và mật khẩu

 

 

    

 

Truy cập email đăng ký Click vào link kích hoạt tài khoản

 

 

  

 

Click vào nút để tạo ví thanh toán

 

Chọn đơn vị tiền theo quốc gia mà bạn mong muốn

 

 

 

NHẬP THẺ RAZER GOLD PIN TẠI ĐÂYhttps://gold.razer.com/gold/reload