Hướng dẫn sử dụng thẻ Cultureland Korea game Hàn Quốc

Hướng dẫn sử dụng thẻ Cultureland Korea game Hàn Quốc

Đăng ký tài khoản Cultureland

 

1. Truy cập link đăng ký tài khoản và chọn nút có số 19 ( tuổi )

https://www.cultureland.co.kr/member/regist/member_join_step1.asp

 

Huong-dan-su-dung-the-Cultureland-Korea-game-Han-Quoc

 

2. Click vào ô đánh dấu đồng ý tất cả, kéo xuống dưới, Click vào nút màu đỏ để Tiếp tục.

 

Huong-dan-su-dung-the-Cultureland-Korea-game-Han-Quoc-1

 

3. Chọn xác minh qua Email

 

Huong-dan-su-dung-the-Cultureland-Korea-game-Han-Quoc-2

 

4. Bạn có thể tìm trên Google các thông tin để nhập.

Ví dụ :  Họ tên người hàn quốc : 김장희  , 황인잔, 홍동수

Click nút nhận Code qua Email và nhập Code vào để xác minh.

 

Huong-dan-su-dung-the-Cultureland-Korea-game-Han-Quoc-3

 

5. Thiết lập mật khẩu từ 6-12 ký tự , phải có cả chữ và số

 

Huong-dan-su-dung-the-Cultureland-Korea-game-Han-Quoc-4

 

Tại ô nhập địa chỉ nhà, xuất hiện cửa sổ mới

Ô số 1 và 2 chọn : Tỉnh và Huyện

Ô số 3 : số nhà, ví dụ : 사  , 오, 십 .  Click ô số 4 để tìm địa chỉ thực tế

Click vào ô số 5 để chọn một địa chỉ nào đó.

 

Huong-dan-su-dung-the-Cultureland-Korea-game-Han-Quoc-5

 

6. Đăng ký tài khoản thành công

 

Huong-dan-su-dung-the-Cultureland-Korea-game-Han-Quoc-6

 

7. Tại trang thanh toán của các website, sẽ yêu cầu đăng nhập tài khoản Cultureland
 

Huong-dan-su-dung-the-Cultureland-Korea-game-Han-Quoc-7

 

8. Sau đó nhập mã thẻ bạn đã mua vào

 

Huong-dan-su-dung-the-Cultureland-Korea-game-Han-Quoc-8