Hướng dẫn nạp thẻ GoCash game card vào tất cả các game

Bạn có thể đặt mua thẻ GoCash game card Global tại đây : 

Thẻ GoCash game card

 

  1. Chọn Thanh toán qua GoCash
  2. Chọn mệnh giá thẻ GoCash
  3. Hệ thống chuyển sang trang thanh toán của GoCash

Điền Mã thẻ GoCash tại khung Non-Members và nhấn REDEEM