Hướng dẫn farm soul tối ưu Heroes Charge iOS iTunes Android Google CH Play

Hướng dẫn farm soul tối ưu Heroes Charge trên iOS iTunes Android Google CH Play

 

Hướng dẫn farm soul tối ưu

Sau đây là cách farm soul mình mới phát hiện,hoàn chỉnh và thử nghiệm trong 2 ngày nay. 2 Ngày nay. Mỗi ngày mình farm đc 15 soul medusa,5 soul tập trung như wc,savage,shallow.

Đầu tiên các bạn phải hiểu. Cách thức rơi chỉ là thuật toán. Nếu ta tìm đc ta sẽ biết cách đạt tối ưu. Cách này vẫn còn một chút nhược điểm,thỉnh thoảng có sai khác. Song sẽ tối ưu hóa hơn farm thường rất nhiều. Chỉ farm được các soul ở vị trí Tank và mid.

 

Huong-dan-farm-soul-toi-uu-Heroes-Charge-tren-iOS-iTunes-Android-Google-CH-Play

 

1. Một số quy tắc cần biết

-Đồ vật (soul) chỉ rơi ở con boss của map đó.

-100% Ko rớt 2 lần liên tiếp.

-Khi bị lưu cơ sở dữ liệu đánh lại mãi vẫn đồ vật đó.

-Khi bạn đánh thua map Elite. Sẽ bị trừ khoảng 2 thịt. Thịt đó vẫn chuyển thành kinh nghiệm nhân vật.

-Khi đánh boss rớt rương. Nhanh tay click vào rương sẽ biết đc rớt vật phẩm gì.

2. Yêu cầu cơ bản

-Bạn nên có vip để mua thịt và reset Elite. Nếu ko có thì cần hết sức kiên nhẫn.

-Cần thời gian và sự tập trung. Farm 3,4 loại soul cần khoảng 30 phút tập trung.

3. Cách thực hiện

Ví dụ bạn cần farm soul WC. Có 2 map Elite cơ bản gọi là :W1,W2

Đầu tiên bạn farm W1. Check rương. Ra soul thì tốt. Ko ra thì ấn nút Pause, chịu thua. Qua map W2 đánh. Tương tự tại W2. Ra soul thì tốt nếu ko ra quay lại W1 đánh. Lặp lại các bước trên đến khi ra soul thì thôi. Giả sử: W1 rớt soul. Lần thứ 2 sẽ chắc chắn ko rớt nữa. Bạn đánh tiếp W1 lần 2. Có thể raid cho nhanh cũng được. Lần 3 có khả năng rớt soul. Lặp lại cách farm như trên.

Vậy 1 map 3 lần . Bạn có tối đa là 3 soul. Nên reset Elite để có 3 lần nữa. Vậy 1 ngày bạn có 3 soul/map. 2 map được 6 soul. Trừ hao sẽ rơi trung bình 5 soul.

Lưu ý: Reset qua ngày cũng theo quy luật. Ko rớt 2 soul liên tục.

Theo TieuPhuong ( Heroes Charge VietNam )

 

 

Huong-dan-farm-soul-toi-uu-Heroes-Charge-tren-iOS-iTunes-Android-Google-CH-Play-1