Hướng dẫn download và cài đặt game Xbox

ĐỂ CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ĐƯỢC TÀI KHOẢN GAME XBOX ĐÃ MUA, XIN VUI LÒNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN SAU ĐÂY :

 

Cách thức là cài đặt tài khoản đã mua thành tài khoản chính Home Xbox trên máy của bạn

Bước 1 : Trong bảng điều khiển của bạn, nhấn nút Xbox trên tay cầm

Bước 2 : Di chuyển về phía bên trái và chọn Add new

Bước 3 : Đăng nhập tài khoản đã mua của bạn.

Bước 4 : Vào Settings > My Xbox > My Home Xbox and chọn "Make this my Home Xbox" (Bước này là yêu cầu này là bắt buộc)

Bước 5 : Mở "My games and apps" và nhấn "Ready to install", để bắt đầu Download Game