Hướng dẫn đổi email mật khẩu game C9 KR Hàn Quốc

Hướng dẫn thay đổi email và mật khẩu C9 hangame 

Đăng nhập www.hangame.com sau đó làm theo các bước như màn hình dưới đây

Đổi email quan trọng hơn so với mật khẩu, email dùng để nhận thông tin bảo mật và mail để đổi mật khẩu

 

1 . Hướng dẫn thay đổi email (email rất quan trọng để khôi phục khi mất hoặc quên mật khẩu )

- Bước 1 : Nhập  ID, mật khẩu sau đó nhấp vào nút đăng nhập vào tài khoản hangame.com

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame

 

- Bước 2

nhấp vào nút trong hồ sơ cá nhân

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-1

 

- Bước 3

Nhấn vào nút này

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-1

 

- Bước 4

Điền mật khẩu của tài khoản của bạn và 7 số cuối cùng của KSSN, chẳng hạn như KSSN: 지애 -581016- "2.357.117" (số màu đỏ)

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-2

 

- Bước 5

Chọn email và điền địa chỉ email của bạn

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-4

 

- Bước 6

Trang sẽ mở ra một cửa sổ mới. Nhấn vào đây để Xác nhận các thông tin thay đổi

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-5

 

- Bước 7

 

 

2 . Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Hangame :

- Bước 1

Đăng nhập hangame.com

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-6

 

- Bước 2

nhấp vào nút

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-5

 

- Bước 3

Nhấp vào nút

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-7

 

- Bước 4

Trang mở một cửa sổ mới, điền mật khẩu cũ, mật khẩu mới, mật khẩu mới, sau đó nhấp vào nút cuối cùng

Mật khẩu phải từ tám đến mười sáu ký tự. (số lượng và bảng chữ cái)

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-8

 

- Bước 5

Mới mở cửa sổ, nhấp vào nút

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-9

 

- Bước 6

 

hoàn tất, nhấn vào nút sidd trên bên phải để thoát ra

 

Huong-dan-thay-doi-email-va-mat-khau-C9-hangame-10