Hướng dẫn đăng ký tài khoản account PSN US trên máy PS vita

Hướng dẫn đăng ký tài khoản account PSN US trên máy PS vita bằng hình ảnh ( Theo GameVN ) 


Bước 1 : Để sử dụng của hàng Playstation Store bạn cần đăng ký tài khoản với PSN bạn vào mục Playstation Network 

  Nếu bạn chưa đăng nhập vào Playstation Network hoặc bạn chưa có tài khoản PSN thì mục trên cùng sẽ hiển thị là Sign Up for Playstation Network . Nếu đã có tài khoản sẽ hiển thị Account Management, vui lòng chọn Sign Up for Playstation Network ok ?

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN

 

Bước 2 : Đăng ký tài khoản PSN 

  Sau khi bạn chọn mục Sign Up for Playstation Network bạn sẽ thấy hiện ra giao diện như sau :

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-1                   Chọn Create a new account (new user) để tạo tài khoản mới 

Bước 3: Tiếp theo chọn Continue

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-2

 


Bước 4:  2 dòng trên để chọn quốc gia và ngôn ngữ dòng cuối bạn điền số ngày sinh của bạn chọn Continue
 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-3


Xong bấm Accept

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-4

 


Bước 5 :    Ô đầu tiên (Sign in ID) bạn điền email (đây là địa chỉ email và cũng là tên tài khoản để đăng nhập vào tài khoản PSN <tên hiển thị sẽ được khai báo sau >)

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-5

 


Điền đúng thông tin email thì bạn sẽ nhận được bảng thông báo sau : 

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-6


 Ở ô thứ 2 (Password)  bạn nhập mật khẩu truy cập PSN [ Mật khẩu bao gồm cả số và chữ nếu không sẽ báo lỗi ]

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-7  Dòng thứ 3 ( Password Re-enter ) nhập lại mật khẩu của bạn đã chọn

  Dòng thứ 4 ( Security Question ) vui lòng chọn câu hỏi bí mật và dòng thứ 5 (Answer) là câu trả lời bí mật của bạn ( ghi nhớ những thông tin bạn đã chọn để khổi phục lại tài khoản khi bị mất thông tin đăng nhập tài khoản PSN )

  Xong bạn ấn Continue nếu hiện ra như sau là được


Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-8


Bước 6 : Sau đó chọn OK

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-9

 

Bước 7 : Gõ nick name khi online của bạn rồi click continue

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-11Bước 8 : Bạn khai báo họ tên và giới tính của bạn : 

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-12


Bước 9: Bạn điền như hình, sau đó  chọn Continue

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-13


Bước 10 : Đây là phần lựa chọn xem bạn có muốn nhận thư điện tử email thông báo từ PSN hay không tick vào mục bạn muốn hoặc nếu không muốn thì ko cần tick > xong thì chọn Continue

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-14


Bước 11: Bước quan trọng về xác nhận và xem lại các thông tin bạn đã khai báo xem có đúng chưa: nếu chuẩn rồi thì bạn nhấn Continue

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-15

 

Bước 12: Sau khi đăng ký xong tài khoản  PSN PlayStation Network thì màn hình hiện lên thông báo và ngay bây giờ bạn có thể truy xuất ngay vào Playstation Store băng cách ấn vào nút Process to PlayStation Store như trên hình

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-16

 

Bạn đã có thể đăng nhập bằng eMail và mật khẩu tài khoản PSN của bạn 

 

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-account-PSN-US-tren-may-PS-vita-bang-hinh-anh-Theo-GameVN-17

 

  • Chú ý : Không bắt buộc phải chọn Region là ở US cũng đc bạn có thể chọn bất kì nơi nào bạn muốn và mã đăng kí ở mỗi nơi là khác nhau .
  • Mua thẻ PSN Cash Card tại Thẻ PSN Cash Card Playstation Network