Thẻ Visa Master xác minh tài khoản Google Developer

Mua mã thẻ Visa Master xác minh tài khoản Google Developer giá rẻ.

Thẻ Visa/Master xác minh tài khoản Google Developer

  • Loại thẻ master/visa dùng để xác minh tài khoản Google Developer
  • Thông tin thẻ: Họ tên + Số thẻ + Ngày + CVV/CVC + Số tài khoản + Ngân hàng
  • Bảo hành đổi trả 1-1 nếu bị lỗi trong 24h

Google Developers (tên cũ là Google Code) là một trang web của Google trong đó tập trung các nhà phát triển các dự án phần mềm mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Google. Trang có rất nhiều mã nguồn phần mềm và danh sách các dịch vụ có hỗ trợ các API công cộng để phục vụ cho việc phát triển các phần mềm hỗ trợ khác.