Thẻ Visa Master thanh toán phí AWS hàng tháng

Thẻ Visa/Master thanh toán phí AWS hàng tháng giá rẻ.

Thẻ Visa Master Pay Fee AWS Hàng Tháng

  • Thẻ đã có sẵn 1$ trong tài khoản
  • Có số tài khoản riêng của thẻ để chủ động nạp tiền thanh toán phí hàng tháng
  • Chỉ bán 1 người duy nhất

Amazon Web Services là một công ty con của Amazon cung cấp các nền tảng điện toán đám mây theo yêu cầu cho các cá nhân, công ty và chính phủ, trên cơ sở trả tiền theo nhu cầu sử dụng.