Thẻ Visa Master đăng kí tài khoản AWS 1 năm

Thẻ Visa/Master đăng kí tài khoản Amazon Web Services AWS 1 năm giá rẻ.
  • Loại thẻ master/visa có số dư vừa đủ để đăng kí tài khoản AWS
  • Full thông tin thẻ: Họ tên + Số thẻ + Date + Địa chỉ
  • Bảo hành đổi trả 1-1 nếu bị lỗi trong 24h

Chuẩn bị 1 thiết bị sạch, 1 trình duyệt sạch và 1 ip sạch. Sạch ở đây có nghĩa là trước đây chưa được sử dụng để đăng kí, chưa login tài khoản cũ vào, công cụ gồm có:

  • Thiết bị sạch: sử dụng TMAC - Technitium MAC Address Changer để thay đổi thông tin device
  • Trình duyệt sạch: ưu tiền sử dụng firefox portable, mỗi profile là 1 account lưu trữ ở 1 folder
  • IP sạch: có thể sử dụng VPN, Dcom 3G hoặc reset moderm để có IP mới

Amazon Web Services là một công ty con của Amazon cung cấp các nền tảng điện toán đám mây theo yêu cầu cho các cá nhân, công ty và chính phủ, trên cơ sở trả tiền theo nhu cầu sử dụng.