Thẻ nạp VIP Baidu Cloud Pin code

Mua thẻ nạp VIP tài khoản Baidu Clound, code VIP Baidu Cloud giá rẻ.
Khách 350.000 VNĐ
Thành viên 339 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 127 McCash
Mua
Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 135 McCash
Mua
Khách 50.000 VNĐ
Thành viên 45 McCash
Mua

Website :

Hướng dẫn mã kích hoạt:

  1. Vui lòng kích hoạt code trong thời hạn hiệu lực, mã kích hoạt hết hạn sẽ không hợp lệ;
  2. Thời hạn hiệu lực thành viên là từ ngày kích hoạt, cùng một tài khoản sử dụng nhiều mã kích hoạt và thời hạn thành viên được tự động gia hạn;
  3. Nếu thành viên hiện đang là thành viên, sau khi siêu thành viên được kích hoạt, siêu thành viên được ưu tiên tiêu thụ. Sau khi siêu thành viên hết hạn, thành viên được khôi phục thành viên và các quy tắc được kiểm tra.
  4. Nếu thời hạn thành viên ban đầu hoặc siêu thành viên của tài khoản và siêu thành viên được chuộc lại trong hơn 3 năm, thì không thể đổi được;
  5. Sau khi kích hoạt thành công, ngay lập tức tận hưởng dịch vụ thành viên đĩa mạng của Baidu, xem các đặc quyền thành viên;
  6. Quyền giải thích cuối cùng của mã kích hoạt thuộc về Baidu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.

Baidu Cloud là một dịch vụ lưu trữ đám mây được cung cấp bởi công ty Baidu, Inc., có trụ sở tại Bắc Kinh. Baidu Cloud cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây, phần mềm khách hàng, quản lý tập tin, chia sẻ nguồn lực, và tích hợp vào bên thứ ba. Sau khi đăng kí và sử dụng dịch vụ đám mây, tập tin có thể được đồng bộ hóa tự động trên thiết bị của khách hàng khi có kết nối internet . Ban đầu dịch vụ xuất hiện với cái tên Baidu WangPan vào 23 tháng 3 năm 2012, và đổi tên là Baidu Cloud trên ngày 03 tháng 9 năm 2012. Từ ngày 22 tháng 8 2013, mỗi một tài khoản Baidu sẽ được miễn phí 2 Terabyte lưu trữ vĩnh viễn.

 

Bảng so sánh các gói thành viên Baidu Cloud

Bảng so sánh các gói thành viên Baidu Cloud 1