Thẻ iTunes Gift Card SA Saudi Arabia

Nạp thẻ Apple iTunes Gift Card SA, mua game ứng dụng iOS Saudi Arabia Store
Khách 3.870.000 VNĐ
Thành viên 3.839 McCash
Mua
Khách 1.970.000 VNĐ
Thành viên 1.953 McCash
Mua
Khách 810.000 VNĐ
Thành viên 795 McCash
Mua
Khách 400.000 VNĐ
Thành viên 389 McCash
Mua

Website:

 

Lưu ý : Game của bạn phải tải được từ App Store khu vực SA Saudi Arabia mới sử dụng loại thẻ này để thanh toán được.

​iTunes Gift Card SA chỉ sử dụng cho tài khoản AppleID đăng kí khu vực Saudi Arabia

iTunes là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn nghe nhạc kỹ thuật số và xem video trên máy tính của bạn. Apple Store có tất cả mọi thứ bạn cần để giải trí. Những gì bạn có thể mua tại một cửa hàng iTunes:: hàng triệu bài hát, album, video, hơn 1,3 triệu ứng dụng và game dành cho iPad, iPhone và iPod.

 

How to redeem iTunes Gift Card Code?

To redeem iTunes Gift Card on your iPhone, iPad, or iPod touch:

 1. On your device, open iTunes Store App.
 2. Scroll to the bottom of the Featured section and tap Redeem.
 3. Login with your Apple ID.
 4. Tap "You can also enter your code manually."
 5. Enter the 16-digit code, which starts with X, retrievable from My Game Card Page.
 6. Tap Redeem. After redeem is successful, your iTunes account balance automatically updates.

 

To redeem iTunes Gift Card on your Mac:

 1. Launch iTunes.
 2. Click Sign In. Then enter your Apple ID and password.
 3. Click your name. Choose Redeem from the menu.
 4. Enter your password again.
 5. Enter the 16-digit code, which starts with X, retrievable from My Game Card Page.
 6. Click Redeem. After redeem is successful, your iTunes account balance automatically updates.