AsiaSoft @Cash 20 MY Points

AsiaSoft @Cash 20 MY Points

Khách 140.000 VNĐ
Thành viên 133 McCash

Mô tả

Website:

Thẻ @Cash do Asiasoft SEA (Malaysia) phát hành. Tùy theo game mà quy đổi ra số lượng Cash trong game khác nhau.   

AsiaSoft @Cash Malaysia là loại tiền trong game mới của Asiasoft được sử dụng trong hệ thống ví [email protected] của PlayPark. AsiaSoftCash Malaysia được sử dụng để nạp cho tất cả các game Online, webgame và trò chơi di động xuất bản bởi Asiasoft và CiB Net Station Sdn Bhd. 

Tỉ lệ quy đổi @cash MY Malaysia sang CibMall và @cash sea