Thẻ Amazon Gift Card AMZ CN RMB

Thẻ Amazon Gift Card AMZ CN Trung Quốc RMB
Khách 420.000 VNĐ
Thành viên 409 McCash
Khách 820.000 VNĐ
Thành viên 807 McCash

Website:

 

- Đây là thẻ quà tặng Amazon Trung Quốc , chỉ có tài khoản AMZ Amazon Trung Quốc mới có thể nạp tiền. 
- Thẻ quà tặng Amazon có thể được sử dụng để mua bất kỳ hàng hóa Amazon được bán tại Trung Quốc (bao gồm cả những người bán sách điện tử Kindle và các sản phẩm của bên thứ ba) 
- Thẻ quà tặng Amazon có giá trị trong ba năm.
- Số dư tài khoản  Amazon chưa sử dụng hết không thể chuyển vào tài khoản Amazon khác.

Thẻ Amazon Gift Card AMZ là gì ?

-  Amazon Gift Card AMZ là loại gift card cho phép các bạn nạp tiền vào tài khoản Amazon.com mà không cần sử dụng tới thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán qua ngân hàng khác .

-  Mã thẻ AMZ bao gồm 14 hoặc 15 ký tự và thường sẽ chứa cả chữ và số (ví dụ AS25-NJZ1JX-CZCP5). Nếu bạn có một thẻ quà tặng dạng thẻ cứng, bạn có thể cần phải nhẹ nhàng cào hay bóc lớp phủ bảo vệ ở mặt sau để thấy mã thẻ AMZ.

-  Khi nạp thẻ AMZ, toàn bộ số dư thẻ sẽ được cộng vào tài khoản của bạn, số tiền này không hết hạn. không thể được chuyển sang tài khoản khác hoặc mua thẻ gift card.

 

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ AMZ