Thẻ Amazon Gift Card AMZ IN Ấn Độ

Mua thẻ Amazon Gift Card khu vực IN India Ấn Độ giá rẻ
Khách 110.000 VNĐ
Thành viên 107 McCash
Mua
Khách 220.000 VNĐ
Thành viên 215 McCash
Mua
Khách 430.000 VNĐ
Thành viên 421 McCash
Mua
Khách 1.050.000 VNĐ
Thành viên 1.037 McCash
Mua
Khách 2.050.000 VNĐ
Thành viên 2.033 McCash
Mua

Thẻ Amazon Gift Card AMZ là gì ?

  • Amazon Gift Card AMZ là loại gift card cho phép các bạn nạp tiền vào tài khoản Amazon.com mà không cần sử dụng tới thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán qua ngân hàng khác .
  • Mã thẻ AMZ bao gồm 14 hoặc 15 ký tự và thường sẽ chứa cả chữ và số (ví dụ AS25-NJZ1JX-CZCP5). Nếu bạn có một thẻ quà tặng dạng thẻ cứng, bạn có thể cần phải nhẹ nhàng cào hay bóc lớp phủ bảo vệ ở mặt sau để thấy mã thẻ AMZ.
  • Khi nạp thẻ AMZ, toàn bộ số dư thẻ sẽ được cộng vào tài khoản của bạn, số tiền này không hết hạn. không thể được chuyển sang tài khoản khác hoặc mua thẻ gift card.

 

How to Redeem an Amazon Gift Card?

  1. Login into your Amazon Account.
  2. Click "Apply a Gift Card to Your Account".
  3. Enter your claim code and click "Apply to Your Account".