Thành viên Dragonfly FM Trung Quốc 3 tháng

Thành viên Dragonfly FM Trung Quốc 3 tháng

Khách 150.000 VNĐ
Thành viên 145 McCash
Mua

Mô tả

Wesite : 

Được thành lập vào năm 2011, Dragonfly FM là nền tảng nội dung âm thanh đầu tiên ở Trung Quốc.
Established in 2011, Dragonfly FM is the first audio content platform in China.

Over the years, it has become one of the largest audio aggregation platforms where 300 Million users can enjoy 12+ Million hrs of audio contents in China. As a milestone, in 2018, Dragonfly FM International launched our first step towards the world.