Tài khoản Twitter đã xác minh Email

Mua tài khoản Twitter đã xác minh Email số lượng lớn, mỗi tài khoản đăng kí bằng 1 IP riêng biệt.
Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 153 McCash
Mua
Khách 190.000 VNĐ
Thành viên 185 McCash
Mua
Khách 230.000 VNĐ
Thành viên 225 McCash
Mua
Khách 230.000 VNĐ
Thành viên 223 McCash
Mua
Khách 190.000 VNĐ
Thành viên 185 McCash
Mua
Khách 190.000 VNĐ
Thành viên 185 McCash
Mua
Khách 130.000 VNĐ
Thành viên 125 McCash
Mua
  • Account Twitter số lượng lớn, đảm bảo verify bằng 1 IP riêng biệt
  • Full thông tin: Username + Password + Recovery Mail
  • Bảo hành 1-1 lần login đầu trong 24h.
  • Bạn kiểm tra thông tin account nhận được, đổi các thông tin bảo mật như password, recovery mail,... và sử dụng.​

Chất lượng : Account đã verify email đầy đủ, mỗi acc reg bằng 1 IP riêng biệt

Cung cấp đầy đủ thông tin : Full thông tin bao gồm: username + password + recovey mail

Bảo hành đổi trả 1-1 : Khi sử dụng có sự cố trong lần login đầu tiên trong 24h, sẽ đổi trả 1-1 cho bạn

 

Vui lòng liên hệ trước khi mua để biết số lượng tài khoản còn hàng. Hãy chắc chắn bạn biết cách sử dụng loại dịch vụ này để tránh khóa tài khoản hoặc bị xác minh (đổi MAC, user agent, IP). Các tài khoản đã được kiểm tra hoạt động tốt trước khi bàn giao.

Twitter là một dịch vụ mạng xã hội trực tuyến miễn phí cho phép người sử dụng đọc, nhắn và cập nhật các mẩu tin nhỏ gọi là tweets, một dạng tiểu blog. Những mẩu tweet được giới hạn tối đa 280 ký tự được lan truyền nhanh chóng trong phạm vi nhóm bạn của người nhắn hoặc có thể được trưng rộng rãi cho mọi người.