Gia hạn thuê tài khoản Tencent QQ Game 3 tháng

Gia hạn thuê tài khoản Tencent QQ Game 3 tháng

Khách 1.170.000 VNĐ
Thành viên 1.153 McCash
Mua

Mô tả

Website :

Loại thuê tài khoản đã xác minh (Có thể xác minh lại khi bị khóa)

Nhận tài khoản đã được đăng ký, xác minh đầy đủ. Không đổi thiết bị đăng nhập để tránh bị khóa. Sử dụng VPN Fake IP trước khi dùng.

Sau khi nhận tài khoản game, khi đăng nhập cần mã xác minh hãy liên hệ lại với chúng tôi.

Tài khoản chỉ sử dụng để chơi game, không sử dụng để tham gia chat hoặc nhóm chat, tài khoản chỉ chơi được các game OBT.