Soribada Streaming Pass 5000 Won

Soribada Streaming Pass 5000 Won

Khách 160.000 VNĐ
Thành viên 155 McCash
Mua

Mô tả

Chú ý :

  • Sau khi đặt hàng bạn sẽ được cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập.
  • Tài khoản có thể thay đổi mật khẩu và nạp tiền
  • Bạn sẽ nhận được tài khoản vĩnh viễn.  
  • Tài khoản lhông thể xác minh lại.
  • Tài khoản sẽ không được hỗ trợ hoàn tiền

Soribada là dịch vụ chia sẻ tập tin ngang hàng đầu tiên của Hàn Quốc. Có cơ chế hoạt động tương tự như trang web nhạc trực tuyến Melon, Genie, Bugs. Tài khoản Soribada rất dễ đăng ký. Nhưng các bài hát trên Soribada thì lại không miễn phí nghe và tải xuống. Người hâm mộ có thể nghe thử trong vòng 1 phút. Nếu bài hát được xếp hạng 19+, người dùng không thể nghe thử dù chỉ là 1 phút. Mà tài khoản sẽ cần yêu cầu xác minh i-Pin hoặc số điện thoại. Vì vậy, nếu bạn muốn nghe các bài hát được xếp hạng 19+, vui lòng xác minh tài khoản Soribada của bạn trước; nếu bạn muốn nghe các bài hát đầy đủ, vui lòng mua Soribada Pass.

 

Vui lòng lưu ý tài khoản Soribada đã được xác minh và Soribada Pass là khác nhau 

Tài khoản Soribada đã được xác minh:

  • Chỉ xác minh tài khoản Soribada Hàn Quốc, không phải tài khoản Soribada nước ngoài
  • Tài khoản Soribada đã được xác minh có nghĩa là kích hoạt tính năng nghe nội dung 19+. 

 

Soribada Streaming Pass:

Kiểm tra Soribada Streaming Pass tại đây : http://www.soribada.com/ticket/all

Xin lưu ý tất cả Pass phải trả thêm 10% VAT. Ví dụ: bạn muốn mua Pass of Unlimited Listener + tải xuống 30 bài hát, giá là 11400Won, bạn cần trả 12800Won để mua pass.